Efikasno štedite energiju uz TESY električne uređaje

//Efikasno štedite energiju uz TESY električne uređaje

…………………….

Direktiva 2009/125/ЕО Evropskog parlamenta stvara okvire za određivanje zahteva Zajednice o ekodizajnu proizvoda, koji su povezani  s potrošnjom energije. Ona doprinosi održivom razvoju povećavanjem energetske efikasnosti i nivoa zaštite životne sredine a da istovremeno poboljšava sigurnost snabdevanja energijom. Direktiva određuje minimalne zahteve za energetsku efikasnost. Cilj je da se smanji potrošnja energije u okvirima Unije, odnosno emisije ugljen-dioksida. Kao rezultat na tržištu bi trebalo da nestanu uređaji za grejanje koji su sa niskom efektivnošću. A da se istovremeno podstica proizvodnja ovakvih s poboljšanom efikasnošću.

………………………………………. ……………………. …………………….

…………………….

Ekodizajn električnih uređaja za grejanje

Svi uređaji za grejanje koje TESY predlaže na teritoriji EU od 01.01.2018.g. odgovaraju na zahteve Direktive 2009/125/ЕО za energetsku efikasnost i informacije o proizvodu.

……..

……..
Sezonska energetska efikasnost u grejanju “ (ηs) označava odnos među opterećenjem grejanja, pokrivenog lokalnim izvorom toplote i godišnjom potrošnjom energije, neophodan da bi se pokrio taj teret, izraženo u procentima. Ovo je indikator koji uzima u obzir dve osovne grupe faktora:

  • Regulatori temperaturne udobnosti na zatvorenom, čiji su vrednosti međusobno isključive,  uključujući vrstu termoregulatora i prisustvo dnevnog ili nedeljnog tajmera;
  • Regulatori temperaturne udobnosti na zatvorenom, čije se vrednosti mogu sumirati. To su dodatne funkcije koje doprinose za efikasnije funkcionisanje uređaja, kao otvoren prozor, adaptivan start, ljudsko prisustvo, daljinska kontrola.

U zavisnosti od načina montaže i upotrebe uređaja za grejanje se uvode kategorije stacionarni (fiksni) uređaji i prenosivi uređaji. Da bise koristio kao stalno fiksan, jedan uređaj mora postići minimalnu sezonsku energetsku efikasnost u grejanju od 38%. Za mobilne uređaje ovaj pokazatelj je 36%.

Drug konkretan zahtev reglamenta je  pružanje krajnim potrošačima određene tehničke informacije i informacije o proizvodu, u vezi s toplotnom snagom uređaja i načinom podešavanja temperature. Ova informacija se mora sadržati u uputima o korišćenju kao i na dodatnim web stranicama proizvođača.

……..

……..

……..

……..

Energetska etiketa

Energetska etiketa ima isti oblik za sve države-članice EU i jezički je neutralna. Informacija se prenosi piktogramima koji zamenjuju tekst na različitim jezicima Unije. Crna strelica ukazuje klasu energetske efikasnosti određenog uređaja saglasno Evropskoj regulativi. Obojene strelice sa slovnim oznakama odraz su različitih klasa energetske efikasnosti. Tamno zelena boja označuje klasu sa najvišom energetskom efikasnošću, a crna – sa najnižom.

……..

Pomoću energetske etikete korisnik može da izabere uređaj sa najvišom energetskom efikasnošću i na taj način da uštedi novac od računa za struju i vodu, kao i da doprinese zaštiti životne sredine smanjenjem emisija ugljen dioksida i iskorišćavanjem manje resursa, kao što su električna struja i voda.
……..

………………………..

Parametri objavljeni samo za električne bojlere
……….

GODIŠNJA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u kWh – AEC 
(Annual electricity consumption) iskazana u kWh/annum (parametar energetske etikete)


To je potrošnja električne energije na godišnjem nivou izmerena u laboratorijskim uslovima. Parametar je uporediv za sve električne bojlere koji se prodaju na teritoriji Evropske unije i može da Vam posluži za izračunavanje približne razlike u troškovima električne energije na godišnjem nivou koje biste platili koristeći različite marke električnih bojlera. Godišnja potrošnja električne energije AEC uporediva je kod identičnih profila istakanja (M, L, XL itd.).

……..

……………………………………….
OD PROIZVOĐAČA PODEŠENA TEMPERATURA EKONOMIČNOG I KOMFORNOG RADNOG REŽIMA – Tout of box 

Za neke modele električnih bojlera najefikasniji energetski režim rada koji obezbeđuje dovoljno tople vode postiže se kod podešavanja temperature niže od maksimalne moguće. Takav režim može da se postigne na temperaturi od 65˚С ili čak 60˚С. Ova temperatura kod koje se postiže najveća klasa energetske efikasnosti označava se sa Tout of box.

……………………….

MAKSIMALNA TEMPERATURA NA KOJOJ MOŽE DA BUDE PODEŠEN TERMOSTAT ELEKTRIČNOG BOJLERA – Tmax 

Pored Tout of box, proizvođač je dužan da deklariše i maksimalnu temperaturu na kojoj može da se podesi termostat (Tmax), koja je ponekad različita od Tout of box.
………………………………..
…………………………………….
………………………………

KOLIČINA TOPLE (MEŠANE) VODE NA 40˚С – V40 [L] 


S obzirom da je moguće da dva električna bojlera iste zapremine različitih proizvođača obezbeđuju bitno različite količine tople (mešane) vode za sanitarne potrebe, evropski regulator obavezuje proizvođače da objavljuju parametar koji se meri u istim laboratorijskim uslovima prema tačno određenoj metodici. V40 meri se u litrima (L) i pokazuje količinu tople (mešane) vode sa temperaturom 40˚С koja može da se istoči iz isključenog električnog bojlera pošto je voda u uređaju zagrejana do deklarisane Tout of box Za bojlere zapremine do 36 litara ovaj pokazatelj se ne navodi. V40 je uporediv pokazatelj, ako je deklarisan kod istog Tout of box.

…………………………………………
……………………………. ….

…………………………………………
……………………………. ….

…………………………………………
……………………………. ….